Länkar

Här samlar vi ett antal länkar som kan vara till nytta för dig.

Länkar

Utvecklingsbolaget - Trelleborgs kommuns Näringslivskontor
Regionalt resurscentrum - Resurscentrum för kvinnor i Skåne
Tillväxtverket - Fd Nutek - Finansierar projekt och utveckling av näringslivet
Driftig.nu - Mötesplats för kvinnliga entreprenörer och driftiga tjejer