Våra träffar

Vi har möte en gång i månaden, tiden varierar ibland ses vi på morgonen ibland träffas vi på kvällstid. Vi börjar kl 8.00 när det är frukostmöte och 18.30 när det är kvällsträff. Vi startar med fika och mingel och fortsätter sedan med en eller ett par programpunkter. Vi brukar sluta kring kl 9.00/21.00.